جهت سفارش آنلاین تقدیرنامه، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.پس از تکمیل فرم و پرداخت هزینه ، در نزدیکترین زمان ممکن، متن تقدیرنامه شما توسط متخصصین مؤسسه سخنوری تیسفون آماده شده و برای شما از طریق ایمیل ارسال می گردد.پس از دریافت متن شما یک بار امکان ویرایش متن نامه را نیز دارید.
لطفا نام خود را بنویسید
Invalid email address.
لطفا یک شماره تماس بنویسید
Invalid Input