1396

 

1396/10/25 : آغاز دور جدید کلاس آموزش سخنوری در محمودآباد

1396/10/20 : آغاز دور جدید کلاس آموزش سخنوری در بابل

1396/10/20 : آغاز دور جدید کلاس آموزش سطح پیشرفته سخنوری در بابل

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

1394

25 دی 1394 : کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره.مازندران.محمودآباد

2 بهمن 1394 : کارگاه آموزش افزایش اعتماد به نفس.مازندران.محمودآباد

16بهمن 1394 : کارگاه آموزش ایجاد تحول در زندگی.مازندران.محمودآباد

 بهمن 1394 : کلاس آموزش سخنوری.استان مازندران.نوشهر

بهمن 1394 : کلاس آموزش سخنوری.استان مازندران.محمود آباد

بهمن 1394 : کلاس آموزش سخنوری.استان مازندران.آمل

اسفند 1394 : کارگاه آموزشی ایجاد تحول در زندگی.تهران

 29 آذر 1394 : سخنرانی: نقش فرهنگ در توسعه گردشگری.مازندران.دانشگاه شمال.

دی 1394 : کارگاه آموزشی اصول سخنوری.استان مازندران.اداره کل تعزیرات استان.

آذر 1394 : کارگاه آموزشی تحول در زندگی.استان مازندران.مجتمع مرکزی تیسفون.

آبان 1394 : کلاس آموزش سخنوری.استان مازندران.بابل.